Proč se učit francouzsky?

Rozhodli jste se navštěvovat jazykové kurzy, ale nevíte, jaký jazyk si vybrat? A proč nezkusíte francouzštinu?

Francouzština je krásný jazyk. Můžete klít jako dlaždič a stejně si připadáte, že recitujete poezii. Ve francouzštině nenajdete slovo, které by vašemu uchu neladilo, skoro jako by francouzština neznala nelibozvučnost.

Francouzština je jazykem diplomatů. Používá se jako hlavní komunikační jazyk v Organizaci spojených národů, Severoatlantické alianci a Evropské unii. Hlavní orgány Evropské unie sídlí v Bruselu, který je centrem francouzsky mluvící oblasti Švýcarska a francouzsky zde mluví téměř 90% obyvatel. S francouzštinou se setkáme i na oficiálních akcích, například na olympijských hrách.

Francouzština je světový jazyk. Více než 90 milionů lidí na celém světě mluví francouzsky odmalička a dalších 220 milionů si francouzštinu osvojilo. Pokud si myslíte, že se francouzština používá jen v Evropě, tak jste na velikém omylu. Francouzština je jedním z oficiálních jazyků v Kanadě a setkáte se s ní v bývalých francouzských koloniích v Africe, ale narazíte na ni i v exotických zemích, jakými jsou Haiti ve střední Americe nebo Vanau v Oceánii.

Francouzština spojuje. Státy, ve kterých se mluví francouzsky, jsou součástí společenství frankofonie a nezáleží na tom, jestli mají francouzštinu jako úřední jazyk nebo ji využívá jen malá část obyvatelstva. Česká republika je členem frankofonie na pozici pozorovatelská země a díky tomu se můžou její obyvatelé účastnit spousty mezinárodních akcí spojených s francouzštinou a kulturou ve frankofonních zemích.

Pokud jste se po přečtení rozhodli najít si jazykový kurz francouzštiny, nejlépe uděláte, když se obrátíte přímo na nejbližší Francouzskou Alianci (Aliance Française), kde se setkáte se spoustou rodilých mluvčí a nadšenců do francouzštiny. Kromě různých akcí spojených s francouzštinou, pořádají na aliancích kurzy francouzštiny pro všechny věkové kategorie, přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky Delf/Dalf a konverzace.

Pokud vám nevyhovují jazykové kurzy nabízené Francouzskou Aliancí, můžete si vybrat z nepřeberného množství nabídek na internetu, mezi kterými jsou i jazykové kurzy online z pohodlí domova. Francouzštině se díky tomu může věnovat opravdu každý.

Autor: Eva Bartáková ( elfka333@seznam.cz )

Letní jazykové kurzy v Brně

Blíží se období, na které se většina z nás již velmi těší. Ať již žáci či studenti školou povinní, tak pracující, kteří si jistě užijí letní dovolenou. Na letní měsíce se těší i lektoři a samotné jazykové školy.

Všichni potřebují načerpat síly do nového školního roku. Během letních prázdnin je zájem o výuku cizích jazyků v porovnání se školním rokem všeobecně nižší. Nicméně možnosti pro zájemce určitě jsou.

Mnoho jazykových škol nabízí letní jazykové kurzy. V Jazykovém centru Correct je na výběr několik možností, jak se v létě cizímu jazyku učit či si jej pilovat.

U skupinové výuky lze volit z intenzivních kurzů a celoprázdninových kurzů. Přes léto se v Correctu učí skupinově 10 jazyků. Nejoblíbenější zůstávají letní kurzy angličtiny, nicméně velký zájem je i o španělštinu a němčinu.

Další z možností studia cizího jazyka je individuální výuka. Ta je vhodné především pro ty jedince, kteří mají jakkoliv specifické požadavky.

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob výuky, nezapomeňte, že jazyk je nutné používat každý den! Letní jazykové kurzy tak mohou být tou pravou možností, jak se vzdělávat i v létě.

 

 

Vzdělávání

Ano, i takovéto články, respektive témata, sem patří. Jazykové kurzy nejen že patří mezi vzdělání, ale jsou nejčastější formou vzdělávání. Pojďme si na toto téma něco říct.

Vzdělávání je proces cílevědomé a záměrné činnosti zaměřené na pozitivní celostný rozvoj člověka. Podněcuje zkvalitňování myšlenkové činnosti a utváření rozmanitých dovedností jedince. Cílem tohoto procesu je zároveň prohlubovat a kultivovat city, hodnoty a postoje člověka, osobní vlastnosti a ovlivňovat žádoucí hodnotovou orientaci. Jedná se o proces, který zajišťuje vzdělání převážně prostřednictvím institucí. V průběhu vzdělávání jsou utvářeny vědomosti a dovednosti, ale zároveň i hodnoty a postoje člověka. A právě hodnoty a postoje se prolínají s cíli, obsahy a prostředky vzdělávání.

Vzdělávávní může mít dvojí podobu:

a) Vyučování – vzájemná interakce mezi učitelem, učivem a žákem za jistých podmínek, v běžném pojetí je to to, co se odehrává ve školních třídách v průběhu vyučování, v širším smyslu se tento proces odehrává v jakémkoli prostředí (rodina, škola, pracoviště).

b) Sebevzdělávání – vzájemná interakce mezi učícím se a učivem za jistých podmínek bez přítomnosti učitele, zmíněná přítomnost či nepřítomnost vyučujícího je relativní – němčina pro samouky – učitel není přítomen bezprostředně, ale je skrytě v osobě autora, příklad sebevzdělávání je distanční studium-

Pro společnost je vzdělávání významné, protože přispívá k zajišťování kontinuity vývoje společnosti a vůbec existence jednotlivce i celé společnosti. Vytváří předpoklady k úspěšnému začlenění jedince do společnosti, do kulturního a veřejného života i do pracovního procesu.

Funkce vzdělávání spočívá v přípravě pracovní, sociální, zdravotní a v přípravě na péči a výchovu dětí. Ovlivňuje další vzdělávací procesy i způsob života ve volném čase. Funkce vzdělávání jsou spjaty se sociálním složením společnosti. Cíle, obsah a funkce vzdělávání se v průběhu vývoje společnosti proměňují.

Mezi faktory ovlivňující vzdělávání patří faktory sociální, ekonomické, politické a kulturní.

Druhy vzdělávání:

a) Formální – je zaměřeno na přednostní rozvíjení myšlenkových operací a intelektuálních dovedností, tedy na osvojení metod poznání na „formy myšlení“.

b) Materiální – je zaměřeno na osvojení co největší sumy kvalitních poznatků pro lepší pochopení světa.

c) Všeobecné – poskytuje systematické poznání, dovednosti, hodnotovou orientaci, rozvíjí vlastnosti osobnosti, postoje, je zajišťováno základní školou a ze středních škol především gymnázii.

d) Odborné – poskytuje systém vědomostí a dovedností, které jsou nutné pro určité oblasti pracovních činností, je zaměřeno k výkonu určité kvalifikované práce.

Výsledkem vzdělávání neboli výsledkem výchovně vzdělávacích procesů je vzdělání.

Podceňování se Vás přijde draho!

Jako lektorka jazyka často slýchám věty typu: „Už jsem dlouho nemluvila, raději budu chodit opět do začátečníků.“ Nebo „Nic už si nepamatuji, raději se přihlásím na jednodušší kurz.“

Taková úvaha je špatná, pokud je Vaším cílem skutečně se zlepšit. Každá dobrá jazyková škola by Vám měla umožnit absolvovat rozřazovací test, ať už tužkou na papír nebo online. Využijte této možnosti a následně začněte chodit do kurzu, který Vám přesně úrovní odpovídá.

Chybovat je nezbytné!
Zbavte se studu nebo pocitu, že to nezvládnete. Tím, že se budete podceňovat a raději se připojíte ke kurzu, v němž budete mít před ostatními studenty navrch, uškodíte sobě i ostatním. Nedozvíte se dlouhou dobu nic nového a pravděpodobně budete mnohem rychlejší a schopnější reagovat než ostatní studenti ve skupině. Budete muset čekat, než ostatní vstřebají látku, která Vám je známá. V závěru Vám lektor přímo doporučí přechod do jiného kurzu…přihlašte se tam rovnou sami. Nejlépe se beztak učíme chybami.

Pamatujte: Failure is not a person. It is an event.

Možná to lépe pochopíte, když se na věc podíváte jinýma očima. Jak je Vám, když je ve skupině někdo, jehož znalosti jsou nepřiměřeně větší než Vaše a máte pocit, že by měl chodit do kurzu vyšší úrovně? Že si musí říkat, jak jste pomalý/á a netalentovaný/á? Byli byste nervózní před každou odpovědí? Je to nepříjemné, tak to nikomu nezpůsobujte :)

Nevýhodou podceňování se je také nákup učebnice. Dnes je na trhu obrovské množství učebnic. Může se Vám s velkou pravdpodobností stát, že si pořídíte jinou knihu na úrovni, kterou již máte zvládnutou.

Když já nevím…(?)

Nebylo by lepší se nepodceňovat a přidat se k jazykovému kurzu, kde budete automaticky své znalosti vyvíjet? Neztrácejte čas a peníze pouze kvůli tomu, že si nevěříte! Nechte odborníky posoudit Vaší úroveň a hrajte „svou ligu“!

Autorem článku je M. Karlová (medodička)
Jazykové centrum Correct
Kozí 2
602 00 Brno
www.jc-correct.com
www.czech-for-foreigners.cz