Vzdělávání

Ano, i takovéto články, respektive témata, sem patří. Jazykové kurzy nejen že patří mezi vzdělání, ale jsou nejčastější formou vzdělávání. Pojďme si na toto téma něco říct.

Vzdělávání je proces cílevědomé a záměrné činnosti zaměřené na pozitivní celostný rozvoj člověka. Podněcuje zkvalitňování myšlenkové činnosti a utváření rozmanitých dovedností jedince. Cílem tohoto procesu je zároveň prohlubovat a kultivovat city, hodnoty a postoje člověka, osobní vlastnosti a ovlivňovat žádoucí hodnotovou orientaci. Jedná se o proces, který zajišťuje vzdělání převážně prostřednictvím institucí. V průběhu vzdělávání jsou utvářeny vědomosti a dovednosti, ale zároveň i hodnoty a postoje člověka. A právě hodnoty a postoje se prolínají s cíli, obsahy a prostředky vzdělávání.

Vzdělávávní může mít dvojí podobu:

a) Vyučování – vzájemná interakce mezi učitelem, učivem a žákem za jistých podmínek, v běžném pojetí je to to, co se odehrává ve školních třídách v průběhu vyučování, v širším smyslu se tento proces odehrává v jakémkoli prostředí (rodina, škola, pracoviště).

b) Sebevzdělávání – vzájemná interakce mezi učícím se a učivem za jistých podmínek bez přítomnosti učitele, zmíněná přítomnost či nepřítomnost vyučujícího je relativní – němčina pro samouky – učitel není přítomen bezprostředně, ale je skrytě v osobě autora, příklad sebevzdělávání je distanční studium-

Pro společnost je vzdělávání významné, protože přispívá k zajišťování kontinuity vývoje společnosti a vůbec existence jednotlivce i celé společnosti. Vytváří předpoklady k úspěšnému začlenění jedince do společnosti, do kulturního a veřejného života i do pracovního procesu.

Funkce vzdělávání spočívá v přípravě pracovní, sociální, zdravotní a v přípravě na péči a výchovu dětí. Ovlivňuje další vzdělávací procesy i způsob života ve volném čase. Funkce vzdělávání jsou spjaty se sociálním složením společnosti. Cíle, obsah a funkce vzdělávání se v průběhu vývoje společnosti proměňují.

Mezi faktory ovlivňující vzdělávání patří faktory sociální, ekonomické, politické a kulturní.

Druhy vzdělávání:

a) Formální – je zaměřeno na přednostní rozvíjení myšlenkových operací a intelektuálních dovedností, tedy na osvojení metod poznání na „formy myšlení“.

b) Materiální – je zaměřeno na osvojení co největší sumy kvalitních poznatků pro lepší pochopení světa.

c) Všeobecné – poskytuje systematické poznání, dovednosti, hodnotovou orientaci, rozvíjí vlastnosti osobnosti, postoje, je zajišťováno základní školou a ze středních škol především gymnázii.

d) Odborné – poskytuje systém vědomostí a dovedností, které jsou nutné pro určité oblasti pracovních činností, je zaměřeno k výkonu určité kvalifikované práce.

Výsledkem vzdělávání neboli výsledkem výchovně vzdělávacích procesů je vzdělání.

Podceňování se Vás přijde draho!

Jako lektorka jazyka často slýchám věty typu: „Už jsem dlouho nemluvila, raději budu chodit opět do začátečníků.“ Nebo „Nic už si nepamatuji, raději se přihlásím na jednodušší kurz.“

Taková úvaha je špatná, pokud je Vaším cílem skutečně se zlepšit. Každá dobrá jazyková škola by Vám měla umožnit absolvovat rozřazovací test, ať už tužkou na papír nebo online. Využijte této možnosti a následně začněte chodit do kurzu, který Vám přesně úrovní odpovídá.

Chybovat je nezbytné!
Zbavte se studu nebo pocitu, že to nezvládnete. Tím, že se budete podceňovat a raději se připojíte ke kurzu, v němž budete mít před ostatními studenty navrch, uškodíte sobě i ostatním. Nedozvíte se dlouhou dobu nic nového a pravděpodobně budete mnohem rychlejší a schopnější reagovat než ostatní studenti ve skupině. Budete muset čekat, než ostatní vstřebají látku, která Vám je známá. V závěru Vám lektor přímo doporučí přechod do jiného kurzu…přihlašte se tam rovnou sami. Nejlépe se beztak učíme chybami.

Pamatujte: Failure is not a person. It is an event.

Možná to lépe pochopíte, když se na věc podíváte jinýma očima. Jak je Vám, když je ve skupině někdo, jehož znalosti jsou nepřiměřeně větší než Vaše a máte pocit, že by měl chodit do kurzu vyšší úrovně? Že si musí říkat, jak jste pomalý/á a netalentovaný/á? Byli byste nervózní před každou odpovědí? Je to nepříjemné, tak to nikomu nezpůsobujte :)

Nevýhodou podceňování se je také nákup učebnice. Dnes je na trhu obrovské množství učebnic. Může se Vám s velkou pravdpodobností stát, že si pořídíte jinou knihu na úrovni, kterou již máte zvládnutou.

Když já nevím…(?)

Nebylo by lepší se nepodceňovat a přidat se k jazykovému kurzu, kde budete automaticky své znalosti vyvíjet? Neztrácejte čas a peníze pouze kvůli tomu, že si nevěříte! Nechte odborníky posoudit Vaší úroveň a hrajte „svou ligu“!

Autorem článku je M. Karlová (medodička)
Jazykové centrum Correct
Kozí 2
602 00 Brno
www.jc-correct.com
www.czech-for-foreigners.cz

Agentura VIKA – jazyková škola

Agentura VIKA – jazyková škola

Jazyková škola a vzdělávací agentura poskytující kvalitní vzdělávací a jazykové služby v ČR už od roku 1991.

  • Nabízíme jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a norštiny.
  • Pomaturitní studium, docházkové kurzy, dopolední, odpolední i večerní, víkendové kurzy, firemní výuka na zakázku, podnikové kurzy, individuální výuka dle požadavků klienta, prázdninové intenzivní kurzy, příprava ke státním a mezinárodním zkouškám, speciální jazykové a vzdělávací programy. Výuka přímo v centru města.

Nabízíme kvalitu, ochotu, úsměv a vstřícnost