Vzdělávání

Ano, i takovéto články, respektive témata, sem patří. Jazykové kurzy nejen že patří mezi vzdělání, ale jsou nejčastější formou vzdělávání. Pojďme si na toto téma něco říct. Vzdělávání je proces cílev...