Vzdělání, studium a znalosti

Pro některé z nás, zvláště pro Evropany, je vzdělání samozřejmostí, jako bychom šli na nákup. Ne vždy tomu tak ale bylo a ne všude na Zemi tomu tak je dodnes. Docházku do škol bereme kterak každodenn...

Samostudium cizího jazyka

V dnešní době je umění cizího jazyka propustka na trh práce. Ten, kdo nemluví alespoň jedním cizím jazykem, jako by snad ani neexistoval. V dnešní době se téměř na všech školách vyučují 2 cizí jazyky...

Vzdělávací centrum LABYRINT

Dnes Vám představíme zajímavý projekt pod názvem Labyrint. Můžete se seznámit s programem vzdělávacího centra, dozvědět se něco o jeho historii a plánech do budoucna, popřípadě se podívat na referenc...

Výchova

Ano, i výchova patří ke vzdělání, pojďme si na toto téma něco říct. V obecném pojetí je výchova chápána jako specificky lidská činnost zaměřená na péči o tělesný a duševní vývoj člověka, včetně osvoj...

Vzdělávací systém

Současná školská soustava u nás, vzdělávací systém Školská soustava u nás má jasně oddělené úrovně vzdělávání, jimž odpovídají různé typy škol. Ty se dělí dle nejjednoduššího hlediska, a to s ohledem...