Pomaturitní studium v jazykové škole AMIGAS Brno

Studium angličtiny nebo španělštiny se statusem studenta je ideální variantou dalšího studia po maturitě nebo jako záložní varianta při nepřijetí na vysokou školu. Naše škola každoročně nabízí největ...

Business English Center

Rádi bychom Vám představili jazykovou agenturu BEC. Business English Center je soukromá jazyková agentura, která se od roku 1999 specializuje na pořádání firemní a individuální výuky obchodní a obecn...

Jazyková škola Brno

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Toto dávné pořekadlo je v dnešní době více než aktuální. Bohužel, na výuku jazyků není často v našem školství kladen dostatečný důraz. Možná i proto jsou vel...

Jazyk pro děti

Česká republika je snad více než kdy jindy stále více obklopená různými kulturními, tedy i jazykovými vlivy, což souvisí především v podstatě s již neexistujícími hranicemi uvnitř i vně Evropy. Není ...

Podceňování se Vás přijde draho!

Jako lektorka jazyka často slýchám věty typu: „Už jsem dlouho nemluvila, raději budu chodit opět do začátečníků.“ Nebo „Nic už si nepamatuji, raději se přihlásím na jednodušší kurz.“ Taková úvaha je ...