Překlady a tlumočení

Při expresních překladech se můžeme setkat s řadou odvětví – klient potřebuje vypracovat do nebo z jiného jazyka nájemní smlouvu, přeložit objednávku, fakturu, obchodní kontrakt, může se také jednat o výklad průvodce, turistické informace nebo jiné záležitosti týkající se komerčního odbytu a vedoucí k následné zakázce. Setkáváme se také s řadou oficiálních překladů, které vyžadují úřední ověření a mimoto i soudní razítko. Nejen výše uvedené služby poskytujeme. Překlady a tlumočení jsou jednou ze služeb které poskytujeme.

Jazyková škola Light Point je Vám schopna zajistit službu ve veškerých výše uvedených příkladech, i v těch, které vypsány nebyly a které by Vás mohly jednoduše napadnout při spojení s poptávkou po překladu. Jsme zároveň schopni dodat 100% korekturu překladu rodilým mluvčím, takže nebudete narážet v cizině na to, že by Vašemu překladu v jiném prostředí nerozuměli…

Navíc jsme Vám schopni předat překlad vypracovaný grafikem (tzv. DTP), abyste měli uloženou práci v určitém formátu při práci s Vaším počítačem a měli ji zpracovanou rovněž úhlednou formou. Můžete se snadno prezentovat tak, jak to vyžadují společnosti s nejvyšším kreditem.

Při tlumočení se nejčastěji potkáváme se simultánním nebo konsekutivním tlumočením zahrnujícím převážně obchodní jednání, konference, briefingy, školení, assessment centra, semináře, účasti při výrobních procesech, VIP návštěvy ze zahraničí nejrůznějšího charakteru, překlad společenských událostí nebo jiných kulturních akcí (ples, divadlo, festivaly, dabing, titulky, rozhlas, rádio, předávání prestižních cen apod.), ale obsahující též sportovní aktivity a jejich soutěže, třeba i v mezinárodním rozsahu. Může se to týkat také politických jednání.

Pokud jde o etablování cizích státních příslušníků při různých formálních i neformálních procesech nutných k asimilaci do českého jazykového prostředí nebo naopak o totéž v případě českého výjezdu do zahraničí, jsme taktéž schopni zprostředkovat bezproblémové jednání a zařídit vše potřebné, například i vyřizování dokladů nebo jiných nevyhnutelností.

K tomu patří i průvodcovství, tedy tlumočení během veletrhů, poznávání kulturních a historických památek, specifických regionálních událostí nebo jiných aktivit vyžadujících nekomplikovanou komunikaci v jiném jazyce.

Proto se na nás neváhejte obrátit s jakýmkoli požadavkem, a ten uzpůsobíme přesně podle Vašich představ!