Jazyk pro děti

Česká republika je snad více než kdy jindy stále více obklopená různými kulturními, tedy i jazykovými vlivy, což souvisí především v podstatě s již neexistujícími hranicemi uvnitř i vně Evropy.

Není nutné dodávat, že pokud nebudeme do budoucna na cizí jazykové prostředí a řadu zahraničních skupin, které v naší zemi žijí, připraveni, můžeme se snadno ocitnout pozadu v tvrdé konkurenci nejen na trhu práce. To samé se v podstatě týká i studijních nebo pracovních výjezdů mimo území Česka, se kterým se víceméně počítá, a je dnes samozřejmostí, že spousta lidí má při hledání dalšího zaměstnání v životopise uvedenou také nějakou zkušenost mimo poněkud obroušené hranice tohoto státu.

Je tedy zapotřebí, abychom na tuto skutečnost připravili i naše děti a do budoucna s tímto faktem víc než počítali.

Je zároveň nasnadě, že vstřebávání dalšího jiného jazyka mimo češtiny je pro zájemce o studium nejsnazší právě v útlém dětském věku. Malé dítě je velmi vnímavé, a pokud mu vše vhodně podáte, okamžitě bude spontánně reagovat. Řečové buňky se rozvíjejí u dítěte nejvíce právě v období prvních deseti let věku jedince.

Existuje dnes celá řada vzdělávacích programů, které formou „školy hrou“ usnadňují dětem přijímat nové informace, zpracovávat je a v neposlední řadě si je také zapamatovat. Mezi takové programy patří i výukový program Hocus a Lotus, který byl akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy. Nejedná se přímo o experiment, avšak již o řadu let ověřené přístupy, při nichž se dospívající velmi zábavnou formou učí dosud nepoznanému.

Magičtí učitelé v tomto programu pracují s mimikou, dikcí, artikulací, odezíráním a s dalšími neobvyklými výukovými pomůckami, jaké dětem usnadní celý učební proces takovou formou, aby je bavilo do kurzu chodit, navazovali nová přátelství s jinými dětmi i vyučujícími a prožívali ho co možná nejintenzivněji. Stráví tak svůj čas velmi hodnotně tím, že hrají různé hry, interpretují poutavé příběhy nebo si je zkoušejí i nacvičovat jako taková malá představení. Pracuje se rovněž s hudbou a animovanými pohádkami. Tato metodika je osvědčená a určená pro děti od 3 do 10 let.

Článek přináší jazyková škola pro děti,
Hocus a Lotus, dinokrokové, kteří učí děti jazyky.