Jak začít s angličtinou a jak se ji naučit co nejrychleji

Každé dítě i dospělí se učí, protože je ve své podstatě zvídavý a touží poznávat nové a nové věci. Rád cestuje a navštěvuje cizí kraje a místa v zahraničí. Cestování a pohyb v cizí zemi je jednodušší, pokud ovládáme alespoň jeden ze světových jazyků. Nejpoužitelnějším jazykem je v dnešní době jednoznačně angličtina. Začít s angličtinou je nejlépe co nejdříve, ale začít se učit angličtinu je možné v každém věku. Zájem o učení angličtiny je správné podporovat, proto existují společnosti a firmy, které nabízejí vzdělání ve formě kurzů angličtiny. Pokud to myslíte s angličtinou vážně a rozhodnete se začít se učit tento cizí jazyk, je dobré najít si kvalitního učitele, nebo využít služby jazykové školy.

Abyste si osvojili základy anglického jazyka a dokázali se dorozumět ve standardních situacích každodenního života v cizím jazyce, je nutné se nejdříve naučit základy. Osvojení základů angličtiny je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože chybný začátek v případě učení nového jazyka a získání špatných základů se později těžko odstraňuje.

Není vhodné si vybrat toho nejlevnějšího učitele, nebo nejlevnější kurzy angličtiny. V případě učení totiž zcela určitě neplatí, že to nejlevnější je to nejlepší. Nejlepší je jednoznačně Na svém vzdělání a výuce, zvláště pak v počátcích učení nového jazyka, se nevyplatí šetřit. Je dobré a správné se zaměřit na kvalitu výuky, pomůcek a učitelů. Mimořádnou pozornost je při učení angličtiny dobré věnovat poslechu, učit se vnímat různé typy přízvuků a poslechem tak vstřebávat informace v novém jazyce.

Nejlepším řešením, jak začít s výukou angličtiny, je využít nabídky individuálních kurzů, které oproti standardním kurzům nabízejí osobnější přístup učitelů za použití těch nejkvalitnějších pomůcek pro cvičení zaměřená na poslech. Tyto poslechová cvičení jsou v počátcích výuky angličtiny tím nejdůležitějším typem výuky.

Na otázku, jak se nejrychleji naučit anglicky, neexistuje jednoznačná odpověď. Před odpovědí na tuto otázku je nutné zvolit individuální přístup ke každému studentovi, který se chce anglicky naučit. Každý člověk je jiný a každému vyhovuje jiný způsob výuky. Různé způsoby výuky si podrobněji rozebereme podrobněji a určíme tu nejlepší pro začátečníky:

Nejčastěji diskutovanou možností jak se naučit rychle anglicky je prostě odjet do anglicky mluvící země a angličtinu začít natvrdo používat. Tato možnost ovšem není tak jednoduchá jak by se mohlo zdát. Ne každý má tu možnost odcestovat, navíc cesta do zahraničí a pobyt zde není zrovna levná záležitost. Tato možnost je hlavně určena pro zájemce o studium angličtiny, kteří mají již osvojené alespoň základní znalost angličtiny, pro začátečníky je tedy tato metoda nevhodná.

Další velmi doporučovanou metodou je četba anglické literatury, ovšem tato možnost sebou opět přináší jisté úskalí v podobě neznalosti základů anglického jazyka. Je to metoda určená také již pro mírně pokročilé studenty angličtiny a začátečník se jejím prostřednictvím pravděpodobně nic rychle nenaučí. Nejlepší pro všechny je individuální výuka angličtiny. To samé platí pro další velmi oblíbený způsob, jak se učit anglicky – pravidelné sledování filmů.

Další způsob výuky nevhodný pro začátečníky je jakákoli forma samostudia. Obvykle si samouk osvojí chybně základy anglického jazyka, které se v pozdější době velmi těžko odstraňují.

Všechny výše uvedené metody výuky nejsou vhodné pro začátečníky a je dobré je využít až v pozdějších fázích učení anglického jazyka. Nejrychlejším způsobem, jak zvládnout základy anglického jazyka, je výuka pod vedením kvalifikovaného lektora či učitele, nejlépe formou individuálních kurzů, které budou šité přímo na míru Vaším aktuálním znalostem a dovednostem. Navíc kvalifikovaní lektoři a učitelé mají k dispozici obvykle ty nejkvalitnější výukové pomůcky, které jsou důležité zvláště pro poslechová a konverzační cvičení.