Prázdniny, nebo „plniny“? Jaké budete Vaše léto?

Týden se s týdnem sejde a máme tu opět léto a prázdniny. Pro mnohé z nás mohou být prázdniny prázdné, nicméně ti chytřejší si z prázdnin udělají „plniny“. Vy už máte jasno, jak naložíte s volnými letními dny?

Letní jazykové kurzy

I my v Correctu jsme zastánci druhé z variant a chceme, aby vaše léto bylo plné nových zážitků, znalostí, zkušeností a dní, na které budete rádi vzpomínat. A to nejen v navazujícím podzimním jazykovém kurzu, kde se studenti často snaží rozpomenout, co se dříve v hodinách jazyka učili, ale i v práci, na přijímacím pohovoru či na studijním nebo pracovním pobytu v zahraničí.

Aby léto nebylo prázdné, vypisujeme každoročně letní jazykové kurzy. Zájemcům nabízíme dvojí typ studia – intenzivní nebo celoprázdninové letní jazykové kurzy v Brně.

Intenzivní letní kurzy se zaměřují především na efektivitu a prohloubení znalostí vybraného jazyka během krátkého časového období – trvají zpravidla 2 týdny. Studuje se každý den 3 až 4 vyučovací hodiny. Pokrok, kterého studenti za 14 dní studia dosahují, je velmi překvapivý, proto si rádi studium prodlužují v navazujícím kurzu.

Oproti tomu celoprázdninové kurzy mají za úkol upevnit již dříve získané znalosti a udržet zájemce o kurz v „kontaktu“ s cizím jazykem, laicky řečeno, aby z něho „nevypadli“. V tomto případě lekce probíhají 1x týdně 90 minut po dobu celého léta.

Ať už si vyberete jakoukoli variantu, věřte, že nebudete zklamaní. Letní pohodová atmosféra se nese i našimi kurzy – a nemusí to být jen letní kurzy jižanských zemí jako španělštiny či italštiny. V nabídce jsou i letní kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a dalších jazyků. Samostatnou kapitolou jsou pak kurzy češtiny pro cizince a češtiny pro Čechy.