Kdy je nejvhodnější začít s výukou angličtiny?

Umět další jazyk(y) je dnes už takřka samozřejmý předpoklad. Mnozí rodiče ale váhají, kdy je nejlepší s výukou angličtiny u dětí začít. Má se dítě učit anglicky, když ještě zdaleka nemluví ani česky? Má smysl „trápit“ jej angličtinou už ve školce, když ve škole bude opět začínat? Má! V případě učení jazyků není nikdy příliš brzy.

Znáte to sami, čím jste starší, tím hůře Vám něco nového leze do hlavy – a nemusí to být pouze angličtina. Děti v útlém věku ale mají tu výhodu, že jejich mozek dychtí po poznávání. Je jako houba a touží nasávat něco nového. Každé dítě je schopno naučit se vlastní mateřský jazyk, byť sebesložitější. Není to nic zvláštního – slyší jej přece neustále kolem sebe. Mluví na něj rodiče, příbuzní, kamarádi. V jazykové škole English Education toho plně využíváme. Naší specializací je angličtina pro děti, vyučovaná výhradně rodilými mluvčími. Věřte nebo ne, děti si lekce užívají a, obrazně řečeno, postupují mílovými kroky.

Podstatnou výhodu mají děti z bilingvních rodin. Angličtina je pro ně zcela samozřejmým a přirozeným způsobem dorozumívání. Ale ruku na srdce, kolik z nás, Čechů, žije v bilingvní rodině? I tak se ale nejedná o nepřekonatelný problém. Mluvte na dítě cizím jazykem, používejte jasné pokyny, ukazujte na předměty a pojmenovávejte je. Opakujte a časem můžete začít s jednoduchými otázkami, na které bude dítě schopno reagovat nebo odpovídat.

Také mladší školní věk je jako stvořený pro využití her a zvídavosti dětí. Kamenem úrazu bývá pro děti (a nejen pro ně) psaná podoba jazyka. Mnohé od dalšího studia odradí. I pravopis je ale možné zvládnout zábavnou formou, spojit jej s hrami a obrazovými pomůckami.

Překážkou pro starší žáky a dospělé je potom snaha o okamžité dosažení úrovně řeči srovnatelné s češtinou. A právě opačný přístup je výhodnější. Zjednodušování a vyjadřování se bez zbytečně složitých výrazů je ideální cestou. Většinu základních věcí je možné vyjádřit jednoduchými obraty a teprve po získání jistoty v kramflecích je čas troufnout si na něco složitějšího.

Suma sumárum. V každém věku je vhodné volit specifický přístup k výuce angličtiny, respektive cizího jazyka. Vždy existují způsoby, jak si učení zpříjemnit a především zefektivnit.

English Education – jazyková škola v Brně – se sice specializuje především na angličtinu pro děti a teenagery, ale pestré kurzy angličtiny nabízíme i pro dospělé.