Jazyk pro děti

Česká republika je snad více než kdy jindy stále více obklopená různými kulturními, tedy i jazykovými vlivy, což souvisí především v podstatě s již neexistujícími hranicemi uvnitř i vně Evropy. Není ...

Výchova

Ano, i výchova patří ke vzdělání, pojďme si na toto téma něco říct. V obecném pojetí je výchova chápána jako specificky lidská činnost zaměřená na péči o tělesný a duševní vývoj člověka, včetně osvoj...

Vzdělávací systém

Současná školská soustava u nás, vzdělávací systém Školská soustava u nás má jasně oddělené úrovně vzdělávání, jimž odpovídají různé typy škol. Ty se dělí dle nejjednoduššího hlediska, a to s ohledem...

Překlady a tlumočení

Při expresních překladech se můžeme setkat s řadou odvětví – klient potřebuje vypracovat do nebo z jiného jazyka nájemní smlouvu, přeložit objednávku, fakturu, obchodní kontrakt, může se také jednat ...

Jazykové kurzy pro děti

Asi většina rodičů si už v předškolním věku jejich dětí pokládá otázku, zda je vhodné své ratolesti přihlásit na výuku cizích jazyků. Nejčastěji vyučovaným jazykem je, samozřejmě, angličtina. Angličt...