Jazyková škola Brno English Centre

Brno English Centre, spol. s r.o. bylo založeno v roce 1995. Zabýváme se výukou angličtiny, španělštiny a češtiny pro cizince. Nabízíme i další služby, spojené především s angličtinou: organizaci výuky v zahraničí, odborné překlady a tlumočení. Od počátku se věnujeme rovněž výuce pro firmy a organizace, jak skupinové, tak individuální.

Výuka angličtiny zahrnuje celý rozsah pokročilostí, od začátečníků po úroveň „proficiency in English“. Naši studenti se mohou připravit na mezinárodně platné zkoušky z obecné angličtiny všech pokročilostí, dále na Cambridge Business English Certificate, International Legal English Certificate, nebo absolvovat další specializovanou výuku (například kurzy konverzační). Nabízíme rovněž celou řadu e-teachingových kurzů (výuka písemného projevu přes internet), přípravné kurzy k nové maturitě a pomaturitní studium.

Výuka španělštiny je rovněž pro všechny úrovně pokročilosti. Studenti se mohou připravit na mezinárodně platné zkoušky DELE v rámci kurzů obecné španělštiny, nabízíme i kurzy konverzační.

Na našich webových stránkách si můžete udělat test a vybrat si kurz odpovídající Vaší úrovni pokročilosti. V rámci osobní konzultace Vám pak pracovníci kanceláře doporučí typ kurzu nejlépe vyhovující Vašim potřebám.

Zaměstnáváme vždy pouze kvalifikované učitele jazyka s vysokoškolským diplomem
a mezinárodně platnými certifikáty pro výuku angličtiny nebo španělštiny jako cizího jazyka. Pět z našich učitelů jsou zkoušejícími pro Cambridge Examinations Syndicate, akreditovaní pro všechny typy zkoušek na všech úrovních. Naše lektory pravidelně jednou týdně školíme, abychom zajistili kontinuitu kvality jejich práce.

V hodinách používáme komunikativní metodu, která je jednou z nejrozšířenějších moderních výukových metod. Jejím nejdůležitějším znakem je komplexnost. Jako taková neopomíjí ani jednu část jazyka, proto se věnujeme jak mluvené komunikaci, tak té psané, poslechu i řečové improvizaci. Lektoři se studenty probírají praktická témata, snaží se je uvést do komunikačních situací, ve kterých se ocitnou ve všední den. Učí slovní zásobu a fráze, které jsou živé a reálné. Slovní zásoba se vždy učí v souvislostech a celých vazbách, nevyžadujeme pasivní znalost nabiflovaných izolovaných slovíček, které pak student není schopen aktivně použít ve větě. Celá metoda je založena zejména na komunikaci, a to na komunikaci studenta ve studovaném jazyce. Hovor v mateřském jazyce je omezen pouze na nezbytné minimum, nepoužívá se ani při vysvětlování gramatiky či nové slovní zásoby. Všichni studenti jsou nuceni anglicky mluvit od první hodiny. Pro naše lektory je samozřejmostí používání internetu, audio i video výukových materiálů. Jsou školeni k tomu, aby uměli navodit (ale zároveň ovládat a usměrnit) neformální atmosféru při výuce. Výsledkem je tradičně vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek.

Veškeré používané učebnice pocházejí od renomovaných nakladatelství (Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann, Macmillan Publishing etc.), která mají dlouholetou praxi v přípravě výukových materiálů, přesně návazných na úrovně Evropského referenčního rámce.

Škola Brno English Centre je v současné době jedna z pěti jazykových škol v Brně, které splnily náročné požadavky členství v Asociaci jazykových škol ACERT, která je přidruženým členem European Association for Quality Language Services (EAQUALS). Požadované vstupní parametry byly zaměřeny jak na dosažení vysoké úrovně výukových postupů a služeb zákazníkům, tak na kompatibilitu s výukovými standardy EU. Úroveň kvality poskytovaných služeb je Asociací pravidelně kontrolována. Jsme držiteli akreditace MŠMT pro výuku a vydávání osvědčení v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Teacher Knowledge Test (TKT).

Vyučujeme ve dvou střediscích v centru Brna, na Starobrněnské ulici č. 16/18 a Pekařské ulici č. 4. Výuka probíhá od 7 hodin ráno do 19 hodin večer, po celý rok. Škola disponuje celkem devíti učebnami pro 12 osob a dvěma menšími učebnami pro individuální výuku. Každoročně u nás studuje v průměru 1000 studentů.

Přijďte se o kvalitě výuky na naší škole přesvědčit sami!